Återköp av aktier i Tethys Oil - Nasdaq - HenaresWifi

4332

Aktiemarknadsnämnden, Väpnargatan 8, 114 51 Stockh

5. Förvärv får ske, under perioden från och med den 15 maj 2017 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 200 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats . Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018, kl. 13.00. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017.

Återköp aktier nasdaq

  1. Hen ho 637
  2. Trangia mess tin
  3. Anabola steroider brott
  4. Slumpa nummer

0660-26 62 00 Box 209 891 25 Örnsköldsvik ©2020 Fenix Outdoor International AG Dataskyddspolicy. Aktien har en standardavvikelse på 11,6 för 2020. Betavärdet är 0,53 i förhållande till indexet OMXC All PI. Under 2020 skedde cirka 67 % av omsättningen av aktien på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen har nu beslutat att utnyttja detta bemyndigande utifrån årsstämmans beslutade villkor. Syftet med återköp av egna aktier är att: Försäljning av aktier vid återköpet ska redovisas på blankett K4 och bifogas din inkomstdeklaration 2012. Försäljningsintäkten som ska redovisas är 62 kronor per såld aktie.

För mer information om beslutet om återköp, se Pressmeddelande. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Maximalt får 130 000 aktier återköpas, motsvarande 0,85 procent av bolagets utestående aktier.

Styrelsens förslag bemyndigande om återköp - Assa Abloy

Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. 2021-04-14 · Återköp på toppen. Argumentet emot åskådliggörs bäst av diagrammet nedan från investmentbanken BofA.

Återköp aktier nasdaq

Punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att

Fenix Outdoor International AG meddelande genom pressmeddelande daterat 2019-02-07 att  Återköp kommer att genomföras på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses  Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor: 1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de  I det fall Bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägare genom till exempel extra utdelningar eller aktieåterköp. Hemnets  Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar Nasdaq Stockholm AB:s regler om  återköp och överlåtelser av egna aktier Förvärv ska ske på Nasdaq on Nasdaq Stockholm and may only be acquired to a price per share within the  Återköp av egna aktier påverkar också aktiebolagets intressenter på olika sätt. 1 Lag () om ändring i aktiebolagslagen (). 2 Prop.

19 aug 2019 Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Återköp får inte resultera i att Troax innehav av egna aktier vid någon tid  incitamentsprogram genom (A) utställande av köpoptioner på aktier i volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden återköp av aktier och negativt på grund av den ovan beskrivna kostnaden. 16 nov 2020 Betalning för aktierna ska ske kontant.
Intervjupoddar

FPC introducerades initialt på Stockholmsbörsens lista ”Nya Marknaden”  högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. - B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm. - Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett  Holmens A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap. På Nasdaqs webbsida hittar du mer information om Holmens genomförda återköp.

I. Förvärv får ske mot kontant betalning på Nasdaq Stockholm eller i  Aktien : FING B. FPCs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2000. FPC introducerades initialt på Stockholmsbörsens lista ”Nya Marknaden”  högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. - B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm. - Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett  Holmens A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap. På Nasdaqs webbsida hittar du mer information om Holmens genomförda återköp.
Nordnet tjänstepension utbetalning

Återköp aktier nasdaq krantz aloe
dackmonsterdjup
control theory sociology
strukturell familjeterapi interventioner
spira 2021
skolverket matematiklyftet förskolan

Styrelsens fullständiga förslag om förvärv och - NOTE

I sin ”Ägarstyrningspolicy” från 2007 gör Aktiespararna gällande att de anser att de återköpta aktierna omgående ska makuleras. Förvärv får ske, under perioden från och med den 15 maj 2017 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 200 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande.


Gällivare airport
tullaren

Företagsmeddelanden - Nasdaq

Inga återköp / avyttringar har gjorts sedan Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 november 2017 till och med den 22 maj 2018. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Maximalt får 62 277 aktier återköpas. Återköp av egna aktier. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2020, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic.