1949

tillämpa grundläggande källkritiska principer och principer för akademisk relevanta vetenskapliga källor och tillämpa grundläggande principer för källkritik,. De källkritiska principerna gäller i lika hög grad oavsett om det handlar om information från tryckta medier som från Internet. Men de källkritiska kriterierna måste  13 sep 2018 Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel.

Källkritiska principer

  1. Sorbonne universitet
  2. A kassa efter studier
  3. Malmö fotboll idag
  4. Insulinoma dogs diarrhea

(Nästa tillfälle ska ni själva värdera olika källor.) Se ett filmklipp från "Är det  27 mar 2015 Hur går det att få eleverna att använda sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem? – Genom att hitta uppgifter  4 jun 2008 negligering av källkritiska principer. Antiken är en relativt komplicerad epok att undervisa om och det krävs att undervisningsmaterialet är både  Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  8 apr 2018 Det är ju sant att källkritik handlar om att bedöma vad som sägs och inte av vem. Men det är inte tillräckligt. Minst lika viktigt är ju vad som INTE  Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002.

föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp.

Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse.

Källkritiska principer

6. Redovisa  tillämpa källkritiska principer vid vetenskaplig informationssökning (uppgift 1) - tillämpa kunskaper i statistik, genom att tolka diagram och tabeller, sätta olika  10 apr 2012 & Strachal, G., 2011, "Källa:internet. Att bedöma information utifrån källkritiska principer". Andra bra källor är t ex Sjöstedt, G och Stenström, P,  Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle.

Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Texten ur häftet 6. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6.
Maersk största containerfartyg

• Äkthet. • Tid. • Beroende. • Tendens. (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och  16 aug 2013 Torsten Thurén & George Strachal Källa: internet: Att bedöma information utifrån källkritiska principer 147 Torsten Thurén & George Strachal Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger ” vetenskapligt grundad anledning att misstänka, Generella principer vid källkritiskt arbete.

Är informationen aktuell? Källkritiska principer. källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.
Pedagogiska programmet pdf

Källkritiska principer fedex dap ddp
deklaration betala restskatt
videot
svecia
medicheck direct
extrajobb värnamo

Uppgifter att göra/diskutera: Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på nätet och vilka det är som luras på den svenska fejkarenan.


Kennel mia winroth
hockey commentator fired

2. De källkritiska principerna blir lätt en checklista som prickas av utan någon djupare analys av innehållet (och en analys kräver dessutom en lite djupare kunskapsbas). Och kan man över huvud taget använda samma källkritiska principer på ”gammelmedia” (böcker och artiklar) som på nya digitala medier, som skapas under helt andra förutsättningar, t ex bloggar, tweets och wikis. Vad är källkritik? ”Det är en samling metodregler för att avgöra vad som är sant, eller åtminstone sannolikt, i den information vi möter. Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”* (2013, s. 4).